Vzdrževanje športnih objektov z umetno travo

Prav tako smo usposobljeni za redno vzdrževanje športnih površin. Ustreznost materialov dokazujemo s primernimi certifikati. Na vgrajene materiale kot tudi na samo izvedbo pa vam izdamo garancijo.